Ring til os på: 29 65 48 21
DK Beton Farum (2003)
Jord-, beton- og kloakarbejde i forbindelse med etablering af nyt betonværk i Vassingerød.
DK Beton Prøvestenen (2003-2004)
Jord- og betonarbejde i forbindelse med etablering af tilslagssiloer med samlet kapacitet på 2500 m3 på Prøvestenen, København S.
DK Beton Adveøre (2007)
Jord-, beton- og kloakarbejde i forbindelse med etablering af ny vaskeplads, herunder etablering af nyt terrændæk samt underjordiske tanke til opsamling af spildevand med en samlet kapacitet på 140 m3 i Adveøre, Hvidovre. Projektering og ledelse Kirk Entreprise, Carsten Nørgaard.
Einar Willumsen Brøndby (2001-2002)
Betonarbejde i forbindelse med ombygning af Einar Willumsens produktionslokaler i Brøndby, herunder etablering af nyt laboratorium, lager og produktionsfaciliteter. Ombygning bestod dels af renovering af ca. 2.000 m2 og dels af en ny tilbygning på ca. 700 m2 fordelt på kælder, stue og 1. sal.
Copenhagen Malmö Port København (2006)
Jord-, beton- og kloakarbejde i forbindelse med fjernelse og reetablering af 400 m2 kontor. Små reperationer af havneanlæg. Etablering af buffertanke til opsamling af miljøfarlige væsker.
Helsingør Havn Helsingør (2008)
Betonarbejde i forbindelse med reparation af skade på afkørelsesrampe.
City Container København (2006)
Jord-, beton- og kloakarbejder i forbindelse med etablering af 5.000 m2 stort sorteringsanlæg til håndtering af affald.
H. J. Hansen København (2007)
Jord-, beton- og kloakarbejde i forbindelse med renovering af oplagsplads for jern & metalvarer, herunder fundering og renovering af vægt til lastbiler samt etablering 4.000 m2 terrændæk med kloakering og olieudskillere.
Statoil Kalundborg (2005)
Betonarbejde i forbindelse med etablering af benzin- og olieudskillere på raffinaderiet i Kalundborg.
Norrecco København (2008-2009)
Jord-, fundaments-, betonarbejde i forbindelse opførelse af brovægte, lysmaste og sandfang til til nyt modtageanlæg for jord og affald.
Kirk Byg

+45 29 65 48 21
un@kirkbau.com

+45 40 17 71 19
cn@kirkbau.com

Logistik & produktionsejendomme

Læs mere

Referencer

Læs mere

Kontakt

Kontakt os