Ring til os på: 29 65 48 21
Nedenfor følger de seneste års byggerier som vi har udført indenfor industri, bolig, erhverv og offentlige myndigheder.
 
Industri
DK Beton Farum (2003)
Jord-, beton- og kloakarbejde i forbindelse med etablering af nyt betonværk i Vassingerød.
DK Beton Avedøre (2007)
Jord-, beton- og kloakarbejde i forbindelse med etablering af ny vaskeplads, herunder etablering af nyt terrændæk samt underjordiske tanke til opsamling af spildevand med en samlet kapacitet på 140 m3 i Adveøre, Hvidovre. Projektering og ledelse Kirk Byg.
Einar Willumsen Brøndby (2001-2002)
Betonarbejde i forbindelse med ombygning af Einar Willumsens produktionslokaler i Brøndby, herunder etablering af nyt laboratorium, lager og produktionsfaciliteter. Ombygning bestod dels af renovering af ca. 2.000 m2 og dels af en ny tilbygning på ca. 700 m2 fordelt på kælder, stue og 1. sal.
Copenhagen Malmö Port København (2006)
Jord-, beton- og kloakarbejde i forbindelse med fjernelse og reetablering af 400 m2 kontor. Små reperationer af havneanlæg. Etablering af buffertanke til opsamling af miljøfarlige væsker.
Helsingør Havn Helsingør (2008)
Betonarbejde i forbindelse med reparation af skade på afkørelsesrampe.
City Container København (2006)
Jord-, beton- og kloakarbejder i forbindelse med etablering af 5.000 m2 stort sorteringsanlæg til håndtering af affald.
H. J. Hansen København (2007)
Jord-, beton- og kloakarbejde i forbindelse med renovering af oplagsplads for jern & metalvarer, herunder fundering og renovering af vægt til lastbiler samt etablering 4.000 m2 terrændæk med kloakering og olieudskillere.
Statoil Kalundborg (2005)
Betonarbejde i forbindelse med etablering af benzin- og olieudskillere på raffinaderiet i Kalundborg.
Norrecco København (2008-2009)
Jord-, fundaments-, betonarbejde i forbindelse opførelse af brovægte, lysmaste og sandfang til til nyt modtageanlæg for jord og affald.
Olitanking København (2011-12)
Jord-, fundaments-, betonarbejde i forbindelse opførelse af 550 m2 ny brandstation på Bensinøen. Arbejdet er udført i totalentrepris
Xelia København (2013)
Jord- og fundamentsarbejde i forbindelse med nybyggeri af laoratorium, lager og produktionsfaciliteter.
Bolig
Dr. Tværgade København (2006)
Jord-, beton- og kloakarbejde i forbindelse med renovering af tidligere pakhus i seks etager til boliger i fem etager, herunder konstruktion af elevatorskakte, trappetårne og lejlighedsskel i klatreforskalling som afsluttes i 25 meters højde.
Dragør Strandby (2000)
Jord- ,kloak-, vej- og belægningsarbejde i forbindelse med nybyggeri af 98 lejligheder i Dragør.
Dragørhøj Dragør (2003)
Jord-, beton- og kloakarbejde i forbindelse med nybyggeri af 22 boliger på 85-120 m2 specielt indrettet til seniorer tæt på den gamle bydel i Dragør – og kun 100 meter fra stranden. Opgaven indeholdt blandt andet etablering af punktfundamenter og kældre 2,5 meter under vandspejlet.
Blytækkervej København (2004)
Jord-, beton- og kloakarbejde i forbindelse med nybyggeri af lejligheder og ungdomsboliger i København NV, herunder etablering af kælder indrettet som sikringsrum.
Howitzvej Frederiksberg (2002-2003)
Jord-, beton- og kloakarbejde i forbindelse med renovering af 36 lejligheder, herunder etablering af 700 m2 kælderrum samt 700 m2 parkeringskælder.
Bryggergården Ringsted (1999-2000)
Belægningsarbejde i forbindelse med opførelse af 74 almene boliger og andelsboliger.
Lillegrund København (2001-2002)
Jord- og belægningsarbejde i forbindelse med nybyggeri af 43 kvalitetsrækkehuse på hver 115 m2. Området er et tidligere lavvandet området som er inddæmmet på Amager, København S.
Diget Glostrup (2005)
Jord-, beton- og kloakarbejde i forbindelse med renovering af betonaltaner, herunder udvidelse af 96 betonaltaner og udskiftning af 36 betonaltaner samt funderings- og kloakarbejde.
AB Haderslevhus København (2008)
Jord-, kloak- og belægningsarbejde i forbindelse med renovering af spildevandsafløb og kloak for andelsboligforeningen Haderslevhus ved Genforeningspladsen.
Sættedammen Hillerød (2008)
Jord- og belægningsarbejde i forbindelse med renovering af varmeforsyningsanlæg, etablering af handicaprampe og amfiteater i forbindelse med fælleshuset for Sættedammen.
Valdemarsgade 52 & 56 København (2008)
Beton- og kloakarbejde i forbindelse byfornyelse af ejendom, herunder etablering af ny kælder, to elevatorskakte og fire toilettårne.
Fagerhøjvænge 2 Vedbæk (2009)
Jord-, beton-, kloak- og drænarbejde i forbindelse opførelse af liebhaver villa tegnet af Aarstiderne Arkitekter.
Niverød IV Nivå (2010 - 2011)
Jord-, dræn, anlægs- og belægningsarbejde i forbindelse med facaderenovering af 254 rækkehuse med tilhørende haver, heraf ca 10 km omfangsdræn, udvendlig isolering af kældervægge samt reetablering af beplantning og belægninger. 
Dr. Ingrids Hjem, Etape 2  København (2012)
Jord-, kloak- og betonarbejde samt elementmontage i forbindelse med opførelse af nyt plejehjem.
Erhverv & offentlige myndigheder
Føtex København (2004-2005)
Jord-, beton- og kloakarbejde i forbindelse med opførelse af 4000 m2 stort varehus på Amagerbrogade, København S.
Copenhagen Atrium København (2005)
Betonarbejde i forbindelse med opførelse nyt domicil til revisions- og rådgivningsfirmaet Deloitte på Amager, København S, herunder etablering af 6000 m2 gulve samt bolværk omkring bygningen.
Dagmarhus København (2006)
Betonarbejde i forbindelse med totalrenovering af bygningen til et moderne kontorhus, herunder udvendig og indvendig betonrenovering af elevatorkerne.
Museumsubåden Sælen København (2005)
Funderings- og betonarbejde i forbindelse med optagning og landsætning af den 370 tons tunge ubåd Sælen på Holmen i København.
Holmeagerskolen Greve (2007)
Jord-, beton- og kloakarbejde i forbindelse med opførelse af ny tilbygning.
Kongevejens Skole Virum (2007)
Jord- og betonarbejde i forbindelse med renovering af skolekøkkenet.
Bibliotekarforbundets Hus Frederiksberg (2007)
Jord- og betonarbejde i forbindelse med ombygning af Bibliotekarforbundets Hus ligger på Lindevangs Allé.
Egedalsvænge Kokkedal (2008)
Fundaments- og betonarbejde i forbindelse med opførelse af nyt pleje- og aktivitetscenter samt ældreboliger i Egedalsvænge, herunder etablering af ny kælder og elevatorskakt.
IS Fasan Ny Genbrugsstation Fladså ved Mogenstrup (2008)
Betonarbejde i forbindelse med anlæg af ny genbrugsstation i Fladså ved Mogenstrup, herunder levering og montering af betonelementer ved haveaffaldsområdet, jordhotellet samt støbing af betonstøttemur, kranfundament og terrænplader.
Havneholmen Tower København (2009)
Pumpning af beton i over 40 meters højde i forbindelse med udstøbning af samlinger.
Rambøll Domicil København (2009)
Pumpning af beton i forbindelse med udstøbning af samlinger.
Glostrup Storcenter Glostrup (2009-2010)
Jord-, fundaments-, beton- og kloakarbejde i forbindelse opførelse af tre nye tilbygninger i 1-3 plan, hvoraf to af bygninger er med kælder, herunder etablering af elevator- og trappeskakte samt opbygning af stabliserende vægge.
Glostrup Station Glostrup (2010)
Etablering af tunnel mellem Glostrup Storcenter og Glostrup Station.
Bella Sky Hotel København (2010)
Pumpning af beton i en højde 75 meter til udstøbing af betongulv.
Roskilde Hospital Roskilde (2010)
Jord-, fundering-, kloak og betonarbejde i forbundelse af udviddelse af Roskilde Hospital - KAG bygningen. Herunder etablering af specialfundering på grund af krav om fortsat drift af hospitalets laseroperation, hvor ingen rystelser toleres.
Konventgården Roskilde (2011)
Jord-, fundaments-, beton- og kloakarbejde i forbindelse etablering af ny kælder samt selvbærende etagedæk over kælder.
Roskilde Domkirke (2011-12)
Betonarbejde i forbindelse etablering af selvbærende terrændæk på fundamentspæle.
Glostrup Storcenter Glostrup (2011-12)
Betonarbejde i forbindelse med udlægning af 5.000 m2 vejbeton på eksisterende etagedæk.på parkeringsanlæg.
Hennes & Maurits Kæbenhavn (2012-13)
Jord-, fundaments-, betonarbejde, herunder fjernelse af bærende vægge i forbindelse med etablering af ny elevatorgrube og elevatorskakt.samt forstærkning af tilbageblevne bærende vægge.
Ballerup Forsyning Ballerup (2013)
Jord- & betonarbejde i forbindelse med etablering af buffertank, spildevandsklokke. Betonarbejdet var delvist som sprøjtebeton samt etablering af 36 nye inspektionslemme / mandehuller.
Forfatterhuset København (2013)
Jord-, fundaments-, beton- og kloakarbejde i forbindelse opførelse af 800 m2 daginstitution for Københavns Kommune.
Islandsbrygge Daginstitution København (2013)
Jord-, fundaments-, betonarbejde i forbindelse opførelse af 1000 m2 daginstitution for Københavns Kommune
Rødby Havn Rødby (2013)
Fundamentsarbejde og pæleramning i forbindelse havneudviddelsen.
Skive Renseanlæg Skive (2013)
Fundamentsarbejde og pæleramning i forbindelse med udviddelse af rensningsanlægget.

 

Kirk Byg

+45 29 65 48 21
un@kirkbau.com

+45 40 17 71 19
cn@kirkbau.com

Logistik & produktionsejendomme

Læs mere

Referencer

Læs mere

Kontakt

Kontakt os